ดาวน์โหลด1เพิ่มเติม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

551254
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
100
299
549500
4701
7013
551254

Your IP: 18.232.146.10
Server Time: 2020-11-24 11:56:18
1173623_239650609515751_1268333979_n.jpg

1.พระธรรมเทศนาแนวทางปฏิบัติ (1-6)

การดาวโหลด คลิ๊กขวาเลือก บันทึกลิงก์เป็น…

แนวทางปฏิบัติ 1
1
สิบขุนพลแห่งกองทัพมาร     
2
สิบประจันบานแห่งกองทัพธรรม  
3
สมาธิสูตร ปี41.(1) 
4
สมาธิสูตร ปี41. (2)
5
สมาธิสูตร ปี41. (3)
6
สมาธิสูตร ปี41. (4)
7
เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ 1
8
เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ 2
9
ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ 1
10
ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ 2
11
มหาสติปัฏฐาน 1
12
มหาสติปัฏฐาน 2
13
มหาสติปัฏฐาน 3
14
มหาสติปัฏฐาน 4
 
 
แนวทางปฏิบัติ 2
1
ทางแห่งความพ้นทุกข์ 1
2
ทางแห่งความพ้นทุกข์ 2
3
ทาง 5 สายสลายทุกข์ 1
4
ทาง 5 สายสลายทุกข์ 2
5
ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์ 1
6
ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์ 2
7
อริยมรรคมีองค์แปด(วิสาขะ 36)
8
ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ 36) 1
9
ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ 36) 2
10
อริยสัจสี่ในอานาปานสติ 1
11
อริยสัจสี่ในอานาปานสติ 2
 
 
แนวทางปฏิบัติ 3
1
จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต
2
แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ 1
3
แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ 2
4
อานิสงส์ของอานาปานสติ 1
5
อานิสงส์ของอานาปานสติ 2
6
อานาปานสติพื้นฐาน 1
7
อานาปานสติพื้นฐาน 2
8
สูญญกถา 1
9
สูญญกถา 2
10
การอบรมพัฒนาจิต 1
11
การอบรมพัฒนาจิต 2
12
การอบรมพัฒนาจิต 3
13
การอบรมพัฒนาจิต 4
14
การเจริญสมถะและวิปัสนา 1
15
การเจริญสมถะและวิปัสนา 2
16
การเจริญสมถะและวิปัสนา 3
17
การเจริญสมถะและวิปัสนา 4
18
การเจริญสมถะและวิปัสนา 5
19
การเจริญสมถะและวิปัสนา 6
20
อานาปานสติ 1
21
อานาปานสติ 2
 
 
แนวทางปฏิบัติ 4
1
สมาธิภาวนาสำหรับนักศึกษา
2
ความว่าง 1
3
ความว่าง 2
4
การปฏิบัติที่ไม่ผิด 1
5
การปฏิบัติที่ไม่ผิด 2
6
ทางสายกลาง 1
7
ทางสายกลาง 2
8
มรรคคือหนทาง 1
9
มรรคคือหนทาง2
10
การอบรมจิต 1
11
ขบวนการอบรมกาย 1
12
ขบวนการอบรมกาย 2
13
อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม 1
14
อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม 2
15
แก่นสารของอานาปานสติ 1
16
แก่นสารของอานาปานสติ 2
17
แก่นสารของอานาปานสติ 3
18
แก่นสารของอานาปานสติ 4
19
นักรบสงคามเย็น 1
20
นักรบสงคามเย็น 2
 
 
แนวทางปฏิบัติ 5
1
เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ 5 อย่าง-1
2
เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ 5 อย่าง-2
3
เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ 5 อย่าง-3
4
เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ 5 อย่าง-4
5
อรัญญะสุตตะ สมาธิ-1
6
อรัญญะสุตตะ สมาธิ-2
7
อรัญญะสุตตะ สมาธิ-3
8
อรัญญะสุตตะ สมาธิ-4
9
สัมมาสมาธิ-1
10
สัมมาสมาธิ-2
11
สัมมาสมาธิ-3
12
สัมมาสมาธิ-4
13
อานาปานสติ ปี 38-1
14
อานาปานสติ ปี 38-2
15
อานาปานสติ ปี 38-3
16
อานาปานสติ ปี 38-4
17
อานาปานสติ ปี 38-5
 
 
แนวทางปฏิบัติ 6
1
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 1-1
2
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 1-2
3
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 1-3
4
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 1-4
5
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 2-1
6
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 2-2
7
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 2-3
8
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 2-4
9
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสคิ) ภาค-3-1
10
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสคิ) ภาค-3-2
11
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 3-3
12
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค-3-4
13
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 4-1
14
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 4-2
15
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 4-3
16
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 4-4
17
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 5-1
18
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 5-2
19
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 5-3
20
เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค 5-4
3455.jpg

พระไตรปิฎก(mp3)

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ดาวน์โหลดธรรมะ