ดาวน์โหลด1เพิ่มเติม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

551291
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
100
336
549500
4738
7013
551291

Your IP: 18.232.146.10
Server Time: 2020-11-24 12:57:45
431181_275957282474753_431359908_n.jpg

13.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ.2548

 การดาวโหลด คลิ๊กขวาเลือก บันทึกลิงก์เป็น…

พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ.2548
 
 
 
พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ.2548 – 1
1
กองทุนของการศึกษา(สัมปทา7)-1
2
กองทุนของการศึกษา(สัมปทา7)-2
3
บวชเพื่ออะไร-1
4
บวชเพื่ออะไร-2
5
บวชเพื่ออะไร-3
6
ห่วงใยพระบวชใหม่-1
7
ห่วงใยพระบวชใหม่-2
8
ห่วงใยพระบวชใหม่-3
9
ปฏิบัติธรรมคืออะไร-1
10
ปฏิบัติธรรมคืออะไร-2
11
อริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์-1
12
อริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์-2
13
การสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น-1
14
การสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น-2
15
ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส-1
16
ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส-2
17
ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-1
18
ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-2
19
ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-3
20
แก่นแท้ของพุทธศาสนา-1
21
แก่นแท้ของพุทธศาสนา-2
22
แก่นแท้ของพุทธศาสนา-3
23
ประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไร
 
 
 
พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ.2548 – 2
1
วิถีชีวิตของนักบวช-1
2
วิถีชีวิตของนักบวช-2
3
โยมให้ 5 พระให้ 6-1
4
โยมให้ 5 พระให้ 6-2
5
ธัมมปริยายะ-1
6
ธัมมปริยายะ-2
7
ธัมมปริยายะ-3
8
ธัมมปริยายะ-4
9
ทำความเข้าใจเรื่องบุญ-1
10
ทำความเข้าใจเรื่องบุญ-2
11
พัฒนาความสามารถให้มีอิสระภาพ-1
12
พัฒนาความสามารถให้มีอิสระภาพ-2
13
วันแม่และแม่ของวัน-1
14
วันแม่และแม่ของวัน-2
15
วันแม่และแม่ของวัน-3
16
อานาปานสติเพื่อความสุข-1
17
อานาปานสติเพื่อความสุข-2
18
อานาปานสติเพื่อความสุข-3
19
พรหมจรรย์ 3 ระดับ 2 ประเภท-1
20
พรหมจรรย์ 3 ระดับ 2 ประเภท-2
21
พรหมจรรย์ 3 ระดับ 2 ประเภท-3
22
ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย-1
23
ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย-2
 
 
 
พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ.2548 – 3
1
ทำความเข้าใจในพรหมจรรย์-1
2
ทำความเข้าใจในพรหมจรรย์-2
3
ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-1
4
ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-2
5
ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-3
6
ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-1
7
ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-2
8
ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-3
9
จะทำอานาปานสติอย่างไร-1
10
จะทำอานาปานสติอย่างไร-2
11
ความสุขที่เกิดจากสมาธิ-1
12
ความสุขที่เกิดจากสมาธิ-2
13
ความไม่ประมาทในธรรม 5 ประการ-1
14
ความไม่ประมาทในธรรม 5 ประการ-2
15
ทำความเข้าใจในฌาณ-1
16
ทำความเข้าใจในฌาณ-2
17
ความเป็นมาวันบุญข้าวสาก-1
18
ความเป็นมาวันบุญข้าวสาก-2
19
คุณค่าของการคารวะตา-1
20
คุณค่าของการคารวะตา-2
21
คุณค่าของการคารวะตา-3
22
บูรณาการในวันบุญกฐิน-1
23
บูรณาการในวันบุญกฐิน-2
24
บูรณาการในวันบุญกฐิน-3
25
บูรณาการในวันบุญกฐิน-4
 
 
 
พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ.2548 – 4
1
ทำความเข้าในสมาธิภาวนา-1
2
ทำความเข้าในสมาธิภาวนา-2
3
การปรับอินทรีย์ 5-1
4
การปรับอินทรีย์ 5-2
5
การปรับอินทรีย์ 5-3
6
การปรับอินทรีย์ 5-4
7
สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-1
8
สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-2
9
สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-3
10
อานาปานสติ 8 ขั้นตอน-1
11
อานาปานสติ 8 ขั้นตอน-2
12
อานาปานสติ 8 ขั้นตอน-3
13
สมาธิภาวนาโดยวิธีใด-1
14
สมาธิภาวนาโดยวิธีใด-2
15
บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-1
16
บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-2
17
บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-3
18
บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-4
19
บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-5
20
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-1
21
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-2
22
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-3
23
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-4
3455.jpg

พระไตรปิฎก(mp3)

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ดาวน์โหลดธรรมะ